Výživa a strava detí


Každý rodič sa snaží svojmu dieťaťu zabezpečiť čo najlepšie stravovanie a podmienky na rast a vývyn. Stravovanie dieťaťa už od raného veku je dôležite.

Od narodenia je to materské mlieko, ktoré mu dodáva tú najlepšiu výživu pre vývyn.

 dítě a jídlo

Základom správnej každej výživy je  pravideľné stravovanie čo znamená raňajky, obed ( mal by byť základ), olovrant a večera. Pri deťoch v školskom veku by sa nemalo zabúdať na raňajky, ak deti neraňajkujú je znížená ich schopnosť vnímania a pozorosti.

Desiata by mala byť potom ľahšia ale za to výživná. Obed je potom základ celého dňa. Obed by mal byť výživný, treba voliť menej kalorické jedlá, takže je dobré voliť varený obed pred vyprážaným. Tiež je dôležitá zelenina, robte deťom od skorého veku k obedu zeleinové šaláty alebo prílohy. Vtedy si na to skôr zvyknú a budú to brať ako samozrejmosť pri každom obede. Nesmiete zabúdať na to, že jesť sa má vtedy, ke´d je človek hladý a nie keď odbije obed.

Správna vyvážená strava má veľký podieľ aj na imunite.

Vyhýbajte sa cukru, sladkosti a sladké nápoje obshujú nadmerné množstvo cukrov. Skúste dieťaťu nahradiť sladkosti radšej sladkým ovocím. Ovocné poharé si deti ľahko obľúbia.
jezení z keře

Dajte dieťaťu možosť si vybrať jedlo napríklad na raňajky alebo desiatu, ukážte mu zdravé jedlá a nehajte ho aby si vyberalo samo.

Dôležité je deťom vysvetliť aj prečo majú jesť zdravé potraviny a prečo nie je vhodné aby nezdravé potraviy jedli. Tak to lepšie pochopia a budú sa o to snažiť aj oni.

Keď dieťa nechce jesť niektoré jedlá často  je to aj preto, lebo takú chuť nepoznajú, niektoré jedlá musia ochutnať viac krát aby im zachutili, ale samozrejme nie je vhodné aby ste ich do toho nútili násilím aj keď im to naozaj nechutí, tak isto máme aj my pár potravín ktoré nám vyslovene nechutia.

Naučte svoje deti sa stravovať správne a zdravo, v budúcnosti sa vyhnú veľa chorobám a nemocniciam.