Slovensko má možnosť získať 113 miliónov eur z Nórskych fondov

Slovensko má možnosť čerpať finančné prostriedky vo výške 113 miliónov eur v rokoch 2014-2021 z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu, z ktorých zdroje by mali podľa premiérky Solbergovej byť investované napríklad do budovania inteligentných miest, do inovácií, modernizácie technológií alebo spolupráce medzi slovenskými a nórskymi firmami.

norsko

Nórsko ako inšpirácia
Počas tejto návštevy prebehol aj slovensko-nórsky podnikateľský seminár so zameraním hlavne na tému budovania inteligentnej mestskej infraštruktúry, na ktorom vystúpil aj prezident Kiska so záverečným prejavom. Uviedol, že na Slovensku žije mnoho skvelých ľudí s inovatívnymi myšlienkami, ako príklad uviedol firmy Eset a Sygic, ktorých projekty služby využívajú na celom svete. Ďalšie kroky prezidenta viedli do centra Bjerknes, ktoré sa zameriava na výskum klímy a do Media City Bergen, ktoré je zamerané na inovácie v médiách a vyjadril názor, že Nórsko môže byť pre Slovensko v týchto oblastiach vedy a výskumu inšpiráciou.

dohoda

Smart Cities
Na seminári vystúpil aj predseda klubu Smart Cities Miloslav Jurík, ktorý prezentoval účastníkom seminára aktivity Smart Cities klubu na Slovensku a informoval, že Slovensko je pripravené spolupracovať s Nórskymi partnermi na spoločných projektoch. Rokoval aj s viacerými partnermi o projektoch Smart Cities, cieľom debát bolo získanie nórskych partnerov pre tieto projekty a tiež upozorniť ich aj na možnosti financovania inovácií. Podnikateľská delegácia absolvovala aj návštevu mestského úradu v Oslo na prezentácii inteligentných riešení v oblasti zelených technológií.

Mestá ako Startupy
Záver návštevy patril mestu Bergen, hlavne Media City Bergen a stretnutie s ľuďmi, aktívne sa podieľajúcimi na projekte, ktorý patrí medzi špičku v mediálnych službách a je vzorom spolupráce medzi univerzitou, mestom a súkromným sektorom. Spoločnosti, pôsobiace v rámci Media City Bergen patria medzi lídrov vo svojej oblasti. Inšpiratívnou je myšlienka vytvorenia mesta, mysliaceho ako Startup, prístupné novým technológiám a šancou zvýšiť kvalitu života obyvateľov mesta.

kurz

Mnoho z prezentovaných vecí v rámci návštevy prezidenta v Nórskom kráľovstve bolo inšpiráciou pre všetkých jej účastníkov, ale teraz je dôležité tieto poznatky plne využiť pri ďalšej spolupráci.
Podmienky na strane financií z Nórskeho finančného mechanizmu sú pripravené, záleží len na Slovensku, či vytvoríme vhodné podmienky pre čo najefektívnejšie využitie ponúknutých prostriedkov a kvalitnú spoluprácu s nórskymi partnermi.