Šetriť alebo nešetriť?


Je to typ myšlienkovej úvahy v štýle hamletovskej bytostnej otázky Byť či nebyť? a svojím spôsobom majú obidve tieto otázky spoločný princíp, keďže šetrenie je dôležitou súčasťou života a v mnohých prípadoch je to niekedy doslova aj podmienkou prežitia.
prasátko na úspory
Úspory sú všeobecne istým prostriedkom, ktorý nám slúži na to, aby sme si zabezpečili svoje životné potreby aj do budúcnosti. Už staršie generácie vedú svoje deti a vnukov, na základe svojich vlastných životných skúseností, k tomu, aby si odkladali a sporili svoje peniažky, za ktoré si potom v budúcnosti môžu kúpiť niečo užitočné a potrebné.

Moderné finančníctvo a bankovníctvo tiež flexibilne a pružne pracuje s touto skutočnosťou, keď ponúka rôzne produkty a služby, ktoré môžu napomôcť pri hromadení a zhodnocovaní svojich finančných prostriedkov a rezerv.
peníze pod kontrolou
Medzi tieto produkty patria rôzne typy účtov a sporení s rôznymi podmienkami a výhodami, ktoré môžu byť pre klientov zaujímavé. Tieto im potom pomáhajú aj v celkovej finančnej zodpovednosti a zvyšujú ich vedomosti v rámci osobnej finančnej gramotnosti.

Je preto zrejmé, že šetrenie je jednoznačne pozitívnym javom pre jednotlivca a rodiny, lebo okrem nadobudnutia vlastných úspor slúži aj na určité zdokonalenie vlastnej sebadisciplíny, keďže sporenie si vyžaduje istú obetu, keď sa, okrem aktuálnych finančných prostriedkov, zriekame niektorých životných štandardov a luxusu v prítomnosti.
graf z mincí
To všetko však v platí v prípade, keď nám konkrétna životná situácia umožňuje odkladať si finančné rezervy do budúcnosti a je to v podstate aj jej poslanie. Vytváranie finančných rezerv v období osobnej finančnej prosperity totiž slúži na to, aby sme tieto rezervy použili v prípade, keď nastane obdobie istých finančných problémov alebo je potrebné zabezpečiť si nejakú základnú životnú potrebu.