Bankové poplatky


Keď nám príde výpis z bežného účtu, či už v papierovej alebo elektronickej podobe, tak obyčajne na jeho konci sa nachádza časť, kde sú rozpísané konkrétne poplatky za služby, ktoré banka poskytla v súvislosti s jeho prevádzkou.
srovnané mince
Obyčajne nás, popri prezeraní si aktuálnych transakcií za posledný mesiac, táto položka až tak nezaujíma, ale napriek tomu ide takisto o naše finančné prostriedky, ktoré môžeme smelo zaradiť medzi svoje osobné peňažné výdavky.

Princíp bankových výdavkov spočíva v tom, že sú potrebné na to, aby sme dosiahli nejaké konkrétne služby od danej finančnej inštitúcie. Našou logickou snahou je preto dosiahnuť čo najnižšie možné výdavky v tejto oblasti.
 

Aké položky obyčajne obsahujú bankové poplatky?

 
Všeobecne môžeme zhrnúť tieto položky do nasledujúcich prvkov:
Ø  platba platobnou kartou u obchodníka
Ø  výber hotovosti z bankomatu
Ø  platba cez trvalý príkaz a inkaso
Ø  poplatky za platby v rámci účtu
Ø  prevod z iných bánk
Ø  poplatky spojené s konkrétnym úverom
Ø  prijaté platby
Ø  vedenie konta
Ø  ostatné poplatky
Ø  prevod cez internetbanking
Ø  elektronické prevody
Ø  sumár zaplatených poplatkov
 
Je potrebné podotknúť, že každá banka má v tomto smere vlastné pravidlá účtovania poplatkov v súvislosti s prevádzkou bežného účtu a vlastné sadzby za jednotlivé položky. Niektoré položky nemusí spoplatňovať vôbec, iné zasa vo veľmi priaznivej sume.
mince 2 eura
Musíme si uvedomiť, že tieto poplatky sú veľmi pohyblivé a ich výška sa častokrát mení v závislosti od rôznych faktorov, ktoré banky musia brať do úvahy. Pri akýchkoľvek zmenách a inováciách však obyčajne vopred a v dostatočnom predstihu informujú svojich klientov o týchto skutočnostiach, aby sa mohli pripraviť na tieto veci. Na základe toho môžu potom isté výdavky pri využívaní bankových služieb ovplyvňovať svojimi konkrétnymi rozhodnutiami.