Poistenie bicykla


Poistenie domácnosti ako aj zdravia je docela bežná vec, ale ako je to s poistením bicykla? Táto veta nie je akýmsi žartom, ale jedna z možností poistenia. Predsa existuje nejeden prípad, kedy človeku zmizol bicykel. Či už z uzavretého priestoru (z garáže, pivnice,…), alebo z pred obchodu v meste, skrátka takéto situácie sú žiaľ bežné a môžu sa ľahko stať ( v mojom prípade napríklad už trikrát). Zlodeji nepoznajú zábrany a dokážu si poradiť aj so zámkom. Nechcem vás zbytočne strašiť, ale krádež bicykla nie je vylúčená, aj napriek tomu je však poistenie bicykla každého osobnou záležitosťou na základe vlastného rozhodnutia, čiže je dobrovoľné. V prípade, ak o takéto poistenie javíte záujem, musíme si ho trochu špecifikovať.

dvojkolo

Bicykel môže byť poistený štandartne v zmysle poistenia domácnosti, ale existuje i možnosť poistiť bicykel samostatne.

Rodziel je v tom, že v prvom prípade (poistenie domácnosti) vám môže byť strata bicykla uhradená iba v prípade, ak bol odcudzený z vášho domova. Poistenie sa nevzťahuje na krádež v meste, v parku, či niekde v prírode, kde je jeho krádež o niečo pravdepodobnejšia. A práve v tomto prípade existuje samostatné poistenie bicykla, ktoré sa vzťahuje na jeho krádež celkovo. Po novom ju poskytujú i predajcovia bicyklov, akí v tomto smere spolupracujú s poisťovňou Generali, ktorá vlastne ako jediná ponúka poistenie aj tohto druhu. Niektorí predajcovia dokonca poskytujú poistenie na určitý čas zadarmo (neskôr ho možno dopoistiť za dohodnutý poplatok). Od 1. mája 2018 je navyše možné poistiť i starší bicykel, s čím býval doteraz trochu problém. A tak v prípade, že si kúpite bicykel v hodnote cca 500 eur a za 2 roky vám ho náhle ukradnú, poisťovňa Generali sľubuje úhradu v nemennej čiastke, teda 500 eur.

bicykl

•         Podobné služby ale ponúka i poisťovňa Union.
Ale existuje i možnosť poistenia formou asistenčných služieb. Tento typ poistenia je určený skôr pre prípad nehody a poškodenia. To znamená, že v prípade nehody vás sanitka prevezie do nemocnice, na základe platby povinného zdravotného poistenia, to je vlastne štandartný postup. No v prípade pripoistenia tkzv. batožiny vám v čase nehody poisťovňa preplatí i škodu, aká (v tomto prípade na bicykli) vznikla, no samozrejme do stanovenej poistnej čiastky.