Pekné detstvo – dobrý štart do života

Detstvo je štartovacou métou života každého človeka. Možno si ani neuvedomujeme, ako veľmi nás dokáže detstvo a to, čo v ňom prežijeme poznačiť v nastávajúcom živote. Je úlohou každého rodiča, aby svojmu dieťaťu doprial také detstvo, ktoré ho „poznačí“ v tom najlepšom zmysle slova. Všetci by sa mali usilovať dopriať svojim deťom, aby prežili bezstarostné detstvo a naučiť ich zároveň všetkým dôležitým hodnotám, ktoré v živote môžu uplatniť.
rodina na pláži
Rodina je základ
To, že je rodina základ by nemalo byť klišé, ale zaužívaný spôsob života, ktorý sa čoraz viac posúva do úzadia. Rodina je pre dieťa synonymom istoty a zázemia. Je symbolom útočiska, v ktorom vždy nájde pochopenie, lásku a niekoho, na koho sa môže spoľahnúť. Ak toto nenájde u rodičov, ktorí by tú rodinu mali tvoriť, hľadá to niekde inde.

A nie vždy je to správna cesta, na ktorej by sme svoje deti chceli vidieť ísť. Ale často si neuvedomujeme, že práve my rodičia, sme na tú cestu dieťa poslali. Hoci nechtiac, ale predsa. Svojím nezáujmom, správaním, rozpadom rodiny…

Keď dieťa vyrastá v usporiadanej rodine, dostáva lásku, pozornosť a rozumnú výchovu, namiesto nerozvážneho „zásobovania“ hračkami a zbytočnosťami, je veľký predpoklad, že v dospelosti bude tieto zvyklosti a naučené modely správania, ktoré videlo vo svojej rodine kopírovať v živote a vo svojej vlastnej rodine. Hlavným príkladom správania a modelom, od ktorého dieťa „kopíruje“ sú jeho rodičia.
roztomilí sourozenci
Sleduje a osvojuje si všetky modely správania. Či už tie dobré alebo zlé. Keď sa vám nepáči, že dieťa reaguje krikom a nervóznym správaním na vašu kritiku, zamyslite sa, či to náhodou „neodkukalo“ od vás. Každý rodič by si mal uvedomiť, ako sa správa pred svojimi deťmi. Deti nás totiž vnímajú v každej situácii, aj keď si to možno neuvedomujeme.

Ak manželské hádky, ktoré sa dieťaťa netýkajú sa ho dotýkajú, pretože vníma hnev, zlosť a negatívne emócie, ktoré z rodičov vyžarujú. Rovnako ako i harmonické vzťahy alebo rozhovory a riešenie problémov neagresívnym spôsobom na dieťa veľmi silno pôsobia. Všetko, čo dieťa vidí a prežije v detstve si odnesie ďalej. Preto je na rodičoch, čo chcú svojim deťom dopriať a odovzdať.