Dôležitý zmyslový orgán

Sluch je pre každého človeka veľmi dôležitým zmyslom a pokiaľ ho máme, často si to neuvedomujeme. Tí, ktorí nemajú to šťastie, musia sa vysporiadať z množstvom problémov, počnúc samotnou komunikáciou až po prijímanie každodenných informácií a vzruchov okolia.
poslech zvuku
Sluch sa u človeka začína vyvíjať už v prenatálnom štádiu života, približne v siedmom mesiaci. Odborné štúdie dokázali, že bábätká sú schopné vnímať zvuky vo vnútri tela matky, ako i tie, ktoré prichádzajú zvonka. Dieťatko zo začiatku vníma tlkot maminho srdca, ktorý ho ukľudňuje či tepanie krvi, postupne ale začína vnímať i zvuky okolia, ako je napríklad mamin alebo otcov hlas. Rovnako môže dieťatko reagovať aj na negatívne a silné vzruchy, ktorých sa môže preľaknúť podobne, ako to môžeme vidieť u malých novorodencov.
 
Hudba poskytuje veľa možností
Sluchové vnímanie spojené s hudbou je jedinečným spojením, ktoré dokáže v človeku vyvolávať najrozličnejšie emócie. Nejeden z nás si zlepšuje náladu hudbou, ktorú má rád, dobíja si potrebnú energiu alebo pri nej relaxuje. Hudba je „univerzálny liek“ na všetky starosti a problémy, ale i dobrým spôsobom na prejav radosti a šťastia.
ruka na uchu
Tak ako hudba pôsobí na dospelého človeka, pôsobí i na detského poslucháča. U detí je hudba overeným a veľmi dobrým prostriedkom na ukľudnenie, ale zároveň i na rozvoj muzikálnych schopností a neskôr aj reči.  Preto sa nastávajúcim maminám odporúča púšťať si príjemnú hudbu, ktorú vnímajú už ich deti v brušku.

Rovnako môžete svojim deťom spievať a prihovárať sa im. Rovnako i po narodení sa odporúča deťom púšťať alebo spievať príjemné detské piesne, ktoré budú poznať a budú na ne pozitívne reagovať. Dieťa po narodení vníma oveľa viac, ako si dokážeme predstaviť a reaguje na všetky zvukové podnety. Tak pozitívne ako aj negatívne. Do troch rokov detský vývoj napreduje obrovskou rýchlosťou a hudba a jej vnímanie im v tom veľmi pomáha.

Od 6 mesiacov sa deti začínajú prejavovať rôznymi zvukmi, ktorými vlastne komunikujú a neskôr sa ich „pohmkávanie“ postupne mení v reč, ktorá sa rovnako neustále vyvíja a zdokonaľuje. Pomocou jednoduchých detských piesní a melodických riekaniek si dieťa obohacuje a zdokonaľuje slovnú zásobu. Doprajme preto deťom čo najviac takýchto hudobných inšpirácií a podnetov, ktoré im pomôžu napredovať.