Meranie vďaka infračervenému žiareniu

Určite už takmer každý z nás videl záznam z termovíznej kamery či už v televízii alebo v práci pri výkone povolania. Jedná sa o farebný obraz, na ktorom sú objekty vyžarujúce teplo zobrazené červenou farbou. Termovízne meranie funguje na princípe zachytávania infračerveného žiarenia. Takéto infračervené žiarenie vyžarujú všetky objekty s teplotou nad absolútnou nulou, čo je -273,15 stupňa Celzia. Čím je teplota vyššia, tým je infračervené žiarenie intenzívnejšie. Infračervené žiarenie je pre ľudské oko neviditeľné, avšak termovízna kamera ho dokáže zachytiť a previesť na farebný obraz, ktorý je viditeľný aj ľudskému oku.

dom v termoviznej kamere

Takéto kamery zachytávajú rozdiely v teplote, čím je teplota vyššia, tým intenzívnejšia je červená farba na obraze. Termovízne meranie má množstvo využití. Stretávame sa s ním v stavebníctve pri overovaní a diagnostike elektrických systémov. Vďaka nemu je možné odhaliť miesto, kde dochádza k zvýšenej teplote ešte predtým, ako dôjde k výskytu väčšieho problému. Okrem toho sa využíva termovízne žiarenie v stavebníctve aj na zistenie efektivity termoizolácie. Vďaka tomu zistíme, či je budova správne izolovaná a či nedochádza k zbytočnému úniku tepla, a tak aj k väčším výdajom elektriny.

svietiaci dom

Okrem toho vďaka termovíznemu meraniu je taktiež možné predchádzať aj vzniku požiarov. Termovízne meranie sa využíva taktiež aj pri vyhľadávaní osôb či zvierat a uľahčuje tak pátranie. Termovízne meranie má teda v modernej spoločnosti množstvo využití. Uľahčuje prácu a vďaka nemu sa dá predchádzať mnohým nešťastiam a k odstráneniu chýb či porúch môže dôjsť ešte pred ich vypuknutím. Pri práci s termovíznym meraním je dôležitá aj vyškolenosť odborníkov záležiac od oblasti, v ktorom sa termovízne meranie využíva. Ak by ste mali záujem o termovízne meranie, neváhajte nás kontaktovať.