Čo znamená „Zlatý štandard“ vo finančnom svete?

Mnoho z nás sa v bežnom živote stretáva s množstvom pojmov, ktorým celkom nevieme pochopiť. Jedným z nich je určite aj pojem „Zlatý štandard“. Tento pojem vznikol už v minulosti a dnes sa tento spôsob už veľmi nepoužíva. Základom pre jeho vymedzenie je znalosť ekonomiky a finančníctva. Keďže nie každý z nás ovláda túto oblasť, budem sa snažiť vysvetliť ho čo najjednoduchšie.

zlaté cihly

Zlatý štandard je vyjadrenie hodnoty meny v menovom systéme, kde základom vyjadrenia je zlato. Zlato predstavuje ako keby nejaké ekonomické meradlo na základe čoho sa táto hodnota vyjadruje. Pri jeho využití sa táto mena tvorí mincami, ktoré obsahujú presní obsah zlata alebo bankovkami. Zlatý štandard teda predstavuje určite krytie vydávanej meny. Ide o vyjadrenie danej hodnoty jednotlivej meny v množstve zlata.

Zlatý štandard sa používal najmä v minulosti aby sa tým zabezpečila aj výmena mien. Ak sa teda každá mena krajiny vyjadrila v pomere hodnoty zlata, zjednodušil sa aj výpočet výmenného kurzu. V dnešnej dobe sa už ale len ťažko dá hovoriť o zlatom štandarde, pretože máloktorá mena sa dá takto vyjadriť.

Delenie

Môže byť buď interný alebo externý. Pri internom vystupujú tuzemský (domáci) držitelia bankoviek. Pri externom vystupujú medzinárodný držitelia bankoviek. Používané boli obe tieto formy.

Súčasnosť

V súčasnosti je zlatý štandard považovaný za nevhodný, pretože je spojený s kolapsom svetovej ekonomiky v 20. Storočí. K najväčšiemu poklesu však došlo až po tom čo vznikla americká centrálna banka. Táto skutočnosť znamenala koniec zlatého štandardu a neschopnosť aby sa naďalej udržal.

peníze

Návrat k tomuto spôsobu nie je v budúcnosti veľmi reálny. Ide o problém nedostatku zlata. To znamená že nie je možné aby plnil menové účely. Tento stav ale odporuje kvantitatívnej teórie peňazí, ktorá je základom ekonomickej teórie. Avšak aj táto teória bola v minulosti spochybňovaná a je ťažké určiť, ktorá teória je najvhodnejšia.

Faktom však ostáva, že nie je veľmi reálne aby sme sa vrátili k tomuto spôsobu, pretože to v aktuálnej situácii nie je možné. Komplexne pochopiť túto problematiku znamená chápať aj všeobecné fungovanie ekonomického systému ako celku. Je to veľmi obšírna tematika, ktorou sa zaoberá množstvo ekonómov a je známa už od minulosti.