Svetovo známi slovenskí umelci


Slovenských umelcov máme naozaj veľa aj v súčasnosti. My sa však sústredíme na umelcov, ktorí už nie sú medzi nami. Vedeli ste o tom, že Slováci majú aj národného maliara ?

Martin Benka
Bol to slovenský maliar, grafik a ilustrátor, ale tiež výtvarný pedagóg. Práve Martin Benka je Slovenským národným umelcom od roku 1953. Prispel k rozvoju moderného slovenského umenia a spolu s Ľudovítom Fullom založili knižnú ilustráciu. Jeho najznámejšími dielami sú Na holiach a Matka.

umění

Andy Warhol
Slovensko má bohatú minulosť na umelcov, ktorí nám svojimi dielami skrášľovali okolie. Mnoho z nich našu krajinu opustilo počas svojho života, iní sa v zahraničí už narodili, ale ich rodičia boli Slováci. Mohli za to nepriaznivé podmienky pre život na Slovensku. Vedeli ste o tom, že aj Andy Wahol je pôvodom Slovák ? Jeho rodičia pochádzali z Mikovej na Slovensku, ktorá sa nachádza pri Stropkove. Andy sa narodil ako Andy Warhola, a keby sa nenarodil v Pittsburghu pravdepodobne by sa volal Andrej.

Dominik Skutecký
Jeden z najlepších maliarov slovenského umenia je židovského pôvodu. Prvý realista európskeho formátu. Namaľoval viacero významných diel, ako napríklad  Trh v Banskej Bystrici, kde znázornil svoju ženu a dieťa pri odchode z Benátok, ktorý symbolizuje názov Venite, ktorý je na budove na pravej strane obrazu.

Ľudovít Fulla a Mikuláš Galanda
Títo dvaja významní slovenskí umelci boli veľmi dobrými priateľmi aj napriek tomu, že bol medzi nimi až sedem ročný rozdiel. Obaja sa snažili do slovenského umenia vložiť moderné umenie. Veľmi inšpirovali aj folklór. Ľudovít Fulla ilustroval ľudové rozprávky od Pavla Dobšinského. Keby ste mali záujem o návštevu umeleckých diel Ľudovíta Fullu, potom určite navštívte jeho galériu v Ružomberku. Ich diela sa blížili ku kubizmu až neokubizmu.

Eugén Krón
V rokoch, keď bol založený Košický výtvarný okruh, pretože sa Košice stávali centrom moderného umeleckého života, vnikla kresliarska a maliarska škola Eugéna Króna. Umožnil mu to Jozef Polák pri Východoslovenskom múzeu. Jozef Polák obchodoval s umeleckými centrami v Berlíne, Mníchove, Prahe a Budapešti a začali vznikať výstavy pre verejnosť. Na školách Eugéna Króna a Elemíra Halásza-Hradila študovalo tiež veľa umelcov maďarského pôvodu. Na týchto školách vyštudovali mnohí významní umelci, ako napríklad Koloman Sokol, Konštantín Bauer, Anton Jasusch, Július Jakoby a podobne.

portrét

Umenie je istou zložkou v kultúre národa. Umenie ovplyvňuje každého človeka, či si to želá alebo nie. Títo ľudia pozdvihli kultúru národa na vyššiu úroveň. Ovplyvnili nie len Slovákov, ale aj širokú verejnosť za hranicami Slovenska. Vďaka nim sa o našej krajine a kultúre dozvedelo veľa ľudí vo svete.