Sloboda a história podnikania

.


Zamestnanie sa pre spoločnosť stalo bežnou rutinou a v našej hlave sa odohrávajú len kolom dokola tie isté veci- prísť včas, nebyť prepustený a nech už som konečne doma. Počas voľných hodín zasa myšlienky, kde máme čo a komu zasa zaplatiť. No vôbec za ten čas, za tie roky, nemyslíme na samých seba a na svoju inteligenciu a predstavy. Akoby sme na to úplne zabudli a vypustili to nadobro zo svojho života. Veď si zoberme, že keď sme boli deti, mali sme stále nejaké predstavy a plány, ako stráviť každý jeden deň. Toto zmýšľanie nám však už žiaľ, chýba a to je problém.

dělník

Uvedomme si, že tým pádom sme rezignovali a nečaká nás už nič iné, iba byť sluhom a mať nad svojim životnom kontrolu tak na 10- 15 %, ktorý aj tak venujeme rodine.
Jediným možným vyslobodením sa javí podnikanie.
Počas poľnohospodárske veku bolo podnikanie reálnejšie, väčšina ľudí šla touto cestou.Jednalo sa prevažne o farmárov, ktorí obrábali pánom ich pôdu. No neboli ich zamestnancami. Farmár teda nedostával od panovníka plat, ale naopak. Farmári odvádzali dane za to, že môžu na danej pôde hospodáriť.

stavebnictví

.

Proste ľudia sa vtedy živili tým, čím mohli a čo vedeli. Takže bolo veľa kováčov, hospodárov, krajčírov,… títo remeselníci predávali zručnosti svojim nastupiteľom- svojim potomkom. No o chvíľu neskôr sa tento systém trochu zmenil a remeselníci začali prijímať zamestnancov. Za to, že im budú pomáhať v ich remesle a že v ňom budú ďalej pokračovať, dostávali plat, za ktorý boli ochotný tomuto remeslu sa venovať. Takže remeselníci v tomto období boli vlastne prví podnikatelia. Podnikanie na tento štýl vlastne funguje doteraz. Prídem z nápadom, všetko zrealizujem a následne zamestnám potrebný počet ľudí, ktorí budú tento môj nápad vykonávať. Je to tá istá situácia ako s remeselníkmi. S tým rozdielom, že klasické pracovné umenie ako napríklad kováčstvo zaniká a podniká sa v iných smeroch.

Sloboda a história podnikania
4.5 (90%)2
.