Podnikanie, riziká, riešenie


Rozumný človek vycíti riziko skoro na každom kroku. Nenazvem ho pesimistom, ale rozumným. Tieto riziká treba zvážiť, do akej miery nám môžu uškodiť. Ak si spočítame, že danou činnosťou môžme pravdepodobne veľa získať a málo stratiť, vtedy je stav ideálny. Človek má v sebe určitý inštinkt, kedy má potrebu stále na niečom pracovať, rozvíjať sa a presadiť svoje nadobudnuté znalosti.

peníze

Táto vlastnosť je teda v úplnom poriadku, vlastne je potrebná k prežitiu. Keby ľudstvo nerealizovalo svoje znalosti a schopnosti, dnes by už možno zaniklo. Alebo by sme stále sedeli na zemi a jedli surové mäso. Ale späť k veci. Púštať sa do realizácie určitých projektov, či už sa jedná o manuálnu činnosť, alebo podnikanie, je teda v naprostom poriadku, len si musíme preveriť váhu rizika.
Podľa druhu činnosti podnikania však nemusíme hroziť len nám. Možno chceme vykonávať činnosť, kedy neopatrnosťou môžme spôsobiť doslova katastrofu.

nebezpečí

Dnes sa často spomína fakt, že vznikla súkromná železničná spoločnosť, ktorá poskytuje rýchle, dizajnovo moderné a vo vnútri komfortné vlaky, pre našu dopravu. Tieto vlaky dokonca budú chodiť trasou, ktorou chodili len osobné vlaky, ktoré stáli pri každej jednej zastávke a cesta teda trvala i hodinu. Tieto súkromné vlaky budú disponovať vyššou rýchlosťou a šikovnejším spôsobom dopravy. Môžme čakať samé výhody, pretože spoločnosť bude konkurovať ŽSSR, takže sa musí posnažiť. Zatiaľ to vyzerá však sľubne.

riziko

Túto súkromnú spoločnosť spomínam z dôvodu veľkého rizika. Pri takomto druhu podnikania je životne dôležité riziká zvážovať stále a stále robiť všetko preto, aby nevznikli. Čiže vlaky a trasy by mali byť neustále kontrolované a povel k jazde by mali dostať, iba ak je všetko na 100 %. V tomto prípade je oprava, kontrola a zabraňovanie  rizikám neustálou povinnosťou, aj pokiaľ je vlak v poriadku.
Na opačnej strane sa stretneme s prípadom, kedy je stroj dlhšiu dobu pokazený, no jeho kontrola a oprava sa odkladá, nevenuje sa jej veľký záujem. Ide o prípad, kedy stroj slúži k uľahčeniu práce, no nemá na zodpovednosti ľudké životy. Iba určitú prácu a neživé predmety. No i v tomto prípade sa jedná o riziko, ktoré treba odstrániť, no podstatne menšie.