Muži sa od žien líšia svojím správaním aj zmýšľaním


Nie je nijakou novinkou, že muži sa od žien líšia nielen svojou morfologickou stavbou tela, ale aj svojím správaním. Tieto odlišnosti boli mužom dané už v dávnych dobách, keď ešte žili v jaskyniach – ich stavba tela, ale aj schopnosti či mentálne zručnosti, sa menili v súlade s požiadavkami, ktoré na nich kládlo prostredie. Mužský mozog sa teda vyvíjal tak, aby čo najviac zodpovedal vysokým nárokom, ktoré naňho prostredie kládlo. Z muža sa stal lovec, zo ženy ochrankyňa rodinného krbu.
černý kulturista 
Ako sa rozdielny vývoj mozgu odrazil na samotnom zmýšľaní moderného muža? Tu je pár typov, kde sa ich odlišne vyvinutý mozog prejavuje najviac:
muž s okurkami
 

  • Nakoľko bol muž lovcom, jeho orientácia v priestore je lepšia. Ako napríklad určovanie svetových strán, či čítanie máp (no výnimka potvrdzuje pravidlo – niektoré ženy sú v tomto ohľade lepšie ako muži)
  • Muž naopak nie je schopný spracovať prílišné detaily – žena bola v dávnych dobách odkázaná na to, aby si všímala detaily vo svojom prostredí – napríklad náznak nebezpečenstva, či malých zmien v chovaní. Muž je ale orientovaný na celok ako taký. Práve preto je schopný nájsť správnu cestu, keď sa stratí v lese, no nedokáže nájsť košeľu zloženú v jeho skrini
  • Muži vedia lepšie mieriť – to im zostalo ešte v dôb pravekých lovcov, keď lovili divú zver
  • Muži dokážu robiť len jednu vec – je to tým, že ich mozgové hemisféry nie sú tak veľmi vzájomne prepojené ako hemisféry žien – práve preto nemajú radi, keď ženy pri televízore rozprávajú – strácajú niť myšlienok ako pri filme, tak i v rozhovore (ženy s tým ale problém nemajú)
  • Muži sú naprogramovaní tak, že nepotrebujú toľko sociálnych interakcií ako ženy – čiže nepotrebujú sa toľko rozprávať ani riešiť problémy s inými ľuďmi
  • Muži sú orientovaní na riešenie problému – ak sa teda chce žena z nejakého problému vyrozprávať a nechce aby ju muž buzeroval s jeho riešením – nech sa radšej vyrozpráva nejakej inej žene
  • Muži majú menšiu škálu pocitov a taktiež ich neprejavujú navonok – ako staroveký lovci a bojovníci nesmeli dať najavo strach ani iné pocity
  • Muži sa neradi pýtajú na cestu, lebo to považujú za prejav slabosti
  • Kvôli zvýšenej hladiny testosterónu sú muži agresívnejší a dominantnejší