Liečba skoliózy a rehabilitačné cviky

Fakt, či má niekto diagnostikovanú deformitu chrbtice odborne známu ako skolióza, to môže posúdiť jedine odborník v danom obore, čiže rehabilitačný lekár alebo ortopéd. Konkrétnejšiu diagnózu na základe zmerania takzvaného Cobbovho uhla. Podľa výsledku sa určí stupeň tejto diagnózy a k nej následne odporučená liečba.

skolioza

V niektorých prípadoch sa dokonca stanoví operácia, väčšinou však len účinné cviky na skoliózu, čo sa budú praktizovať pod odborným dohľadom v rehabilitačnom centre. Teda nasledovaním konkrétnych stanovených postupov cvikov, ktoré sú overené a prinášajú efektívne výsledky. K celej záležitosti sa pristupuje individuálne, pacient podstúpi systém cvikov, ku ktorým sa musí pridať napríklad aj nastavenie zdravšej životosprávy, pozornosť sa venuje aj tomu, akým spôsobom by mal človek prispôsobiť bežné veci v svojom živote, čiže napríklad ako správne chodiť, stáť, v akej výške mať stôl a polohu stoličky,… a podobné na prvý pohľad možno absurdné, ale v konečnom dôsledku veľmi dôležité faktory.
A čo sa týka samotných cvikov, v stručnosti prinášajú účinok vtedy, ak pri nich pacient pociťuje reálnu úľavu. Odbornejšie sa môžu aplikovať cviky ako DNS, vojnová metóda alebo sm systém, ktorý zostáva stále známejším a obľúbeným typom rehabilitácie.
Čo je ale pri téme skolióza potrebné vedieť takisto, to je odpoveď, prečo vlastne táto deformácia vzniká a aké sú konkrétnejšie príčiny.

cviky

A na toto sa až v 80 % prípadoch skrátka nedá odpovedať presne, príčina je neznáma a to najmä vtedy,ak sa vyskytuje u mladých ľudí vo veku od 10 do 18 rokov, teda v prudkom vývoji. V ostatných prípadoch však existujú známe škodlivé faktory, ktoré ju môžu spôsobiť, hoci u každého pacienta to samozrejme môže byť individuálne. Pozrime sa ale na pár známych príčin:
· Nemenné pracovné zaťaženie, zápal alebo úraz v oblasti chrbtice, operácia hrudníka, detské choroby, no v vo veľa prípadoch zohráva úlohu aj genetika.