Ako zachovať potravinárske výrobky počas ich prepravy čerstvé?

Potravinárstvo je dôležité odvetvie, vďaka ktorého činnosti máme každodenne na konzumáciu k dispozícií na výber niekoľko možností jedál a rôznych druhov potravín. Od výroby konkrétnej potraviny až po jej doručenie do obchodu a odtiaľ do nášho domova je dlhá cesta, ktorú musí dané jedlo absolvovať tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu. Z toho dôvodu platia pri skladovaní a preprave potravín veľmi prísne pravidlá, čo sa týka ich hygienickosti, čerstvosti a nulovej kontaminácie.

prísne hygienické pravidlá

Keďže potraviny sú určené na konzumovanie, je nevyhnutné pravidlá ohľadom zabránenia kontaminácie, hygienickosti a čerstvosti dodržiavať, aby po ich zjedení neprišlo k nepríjemným následkom vo forme vplyvu na zdravotný stav človeka. Zvýšenú pozornosť je potrebné prikladať najmä rizikovým potravinám, ako je mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky, syry, jogurty a iné podobné potraviny, ktoré sú náchylné k rýchlejšiemu pokazeniu, splesniveniu a je nevyhnutné ich skladovať v chladnom prostredí pri určitej teplote.

potravinársky priemysel

Spoločnosť Schoeller Allibert, ktorá je odborníkom na rôzne prepravné riešenia, vyrába presne takto špeciálne prispôsobené prepravky, kontajnery, palety a iné prepravné obaly aj pre potravinársky priemysel. Všetky ich logistické riešenia sú vyrobené s ohľadom na to, aby boli 100 % certifikované na kontakt a uskladňovanie potravín. Akékoľvek potraviny sú v nich bezpečne odložené a chránené pred nečistotami, kontamináciou a taktiež i pred poškodením spôsobeným rozdielmi v teplote ovzdušia, pretože mnohé z nich poskytujú aj chladenie či podporujú udržiavanie vychladeného stavu konkrétnej potraviny. Všetky prepravné riešenia sú zároveň prispôsobené k zjednodušenej manipulácií a automatizovaným procesným systémom, ako sú napríklad rýchlostné dopravné pásy. Rovnako každé prepravné riešenie https://managementmania.com/sk/riesenie-problemov poskytuje aj možnosť jeho nastohovania po naložení a v opačnom prípade po vyložení jeho rozloženie, čím sa efektívne šetrí priestor.