Present simple – ovládate najpoužívanejší anglický čas?

Či už sa nám to páči, alebo nie, realita dnešnej doby je taká, že sa angličtina stala dominantným jazykom používaným na celom svete.
Je to aj z toho dôvodu, že je tiež používaná ako globálny obchodný jazyk a je pravda, že s angličtinou sa človek nestratí takmer nikde.
Preto je pre každého z nás veľkým prínosom, ak angličtinu ovláda a ideálne v nej vie komunikovať plynulo a gramaticky správne.

Obrázek47

Toto si väčšina Slovákov uvedomuje a chce sa anglicky naučiť, ale kameňom úrazu sa často stávajú anglické časy, ktoré sú odlišné od tých, ktoré používame v slovenčine.
A práve anglické slovesné časy sú jednou z najdôležitejších častí anglickej gramatiky, ktoré sú nevyhnutné na vyjadrenie toho, kedy sa čo odohralo.
Prítomný jednoduchý čas alebo present simple, je čas, ktorý sa v angličtine používa najčastejšie. Viac ako 50% slovies je v angličtine v prítomnom jednoduchom čase.
Je to tiež čas, ktorý sa študenti začínajú učiť ako prvý a je nesmierne dôležité, aby sa present simple naučili skutočne správne používať a tvoriť. V opačnom prípade im tieto základy budú neskôr chýbať.

Obrázek66

Prečo je present simple skutočne tak často používaný?
Prítomný jednoduchý čas sa v angličtine paradoxne vôbec nepoužíva na opis toho, čo prebieha práve teraz v momente rozhovoru. Na to slúži present continuous – prítomný priebehový čas.
Present simple samozrejme použijeme aj pri rozprávaní o prítomnosti, ak ide o pravidelne sa opakujúce deje, zvyky alebo všeobecné pravdy.
Avšak, prítomný jednoduchý čas sa v angličtine bežne používa aj v spojení s minulosťou a budúcnosťou.
Toto v slovenčine bežné nie je, preto je dôležité naučiť sa present simple nielen správne tvoriť, ale aj poznať všetky rôzne spôsoby a situácie, kedy sa používa.