Prečo majú podnikatelia záujem o likvidáciu svojej spoločnosti?

Hoci to pre niekoho možno vyznie absurdne, naozaj sa obľúbenosti podnikateľov tešia služby, čo sa zaoberajú likvidáciou ich spoločností. Znie to ako nezmysel? Prečo by túžili podnikatelia po zlikvidovaní svojich firiem?

  • V skutočnosti existujú reálne dôvody, kedy je práve tento postup pre nich tým najlepším krokom a ktorý im dokáže pomôcť od záväzkov a starostí.

Pochopiteľne o likvidáciu požiadajú majitelia tých spoločností, ktoré sú dlhodobo neaktívne alebo skrátka tie, čo už nenapĺňajú plánované predstavy a svojmu majiteľovi tak prinášajú len zbytočné administratívne a daňové záväzky. Z tohto hľadiska je to pre podnikateľov v niektorých situáciách veľká pomoc a úľava a ide o proces, ktorý najčastejšie zverujú do rúk skúseným odborníkom, čo sa takýmito záležitosťami profesionálne zaoberajú na nasledujú pritom nové pravidlá, aké udáva Likvidácia spoločnosti v roku 2020 https://ezmluva.sk/novinky/likvidacia-spolocnosti-v-roku-2020 a všetky body v nej.

podnikateľ, silueta

Buďme ale ešte konkrétnejší. Pod takouto likvidáciou si nemusíme predstaviť fyzické likvidovanie podniku reálnou demolíciou, kedy sa rúca dole celá budova od základov. Ide naopak o označenie administratívnych záležitostí a ide v skratke o to- aby sa takáto existujúca firma kompletne vymazala z obchodného registra. Práve toto je tá byrokraticky pomerne náročná záležitosť, s ktorou podnikateľom pomáhajú profesionálne služby. A všeobecné pravidla pri tom znie, že kompletné zlikvidovanie firmy je takisto časovo náročnejšie, ako jej predaj a respektíve prepis jej podielu na iného záujemcu.

plán, kalkulačka, graf

Aj v prípade, že firma už dlhodobo nevykonáva podnikateľskú činnosť, je naďalej evidovaná v obchodnom registri. Vlastne od jej založenia.

  • A pokiaľ sa chce jej majiteľ zbaviť všetkých náležitostí a povinností, čo z toho vychádzajú, a to hlavne v spojitosti s daňovými úradmi, musí dať návrh na vymazanie alebo zlikvidovanie tejto spoločnosti z OR.

Niekedy je to tá jediná funkčná cesta, ako sa zbaviť takejto spoločnosti. Pretože nie každá eseročka sa dá bez problémov predať a prepísať. Nie každá má totiž atraktívnu podnikateľskú históriu alebo atraktívny predmet podnikania. O niektoré skrátka nie je záujem a vtedy je toto najlepšie riešenie.