Životné prostredie sa dá šetriť aj pomocou solárnych kolektorov

V posledných desaťročia dochádza k neskutočnému znečisťovaniu pôdy, ovzdušia, vôd, lesov atď. Je to kvôli narastajúcemu výrobnému priemyslu a kvôli veľkému počtu obyvateľov na našej Zemi. Jednou z možností ako šetriť životné prostredie je použiť napríklad solárne kolektory na vykurovanie domácností a rôznych budov. Solárne kolektory dokážu efektívne vyhriať každú nehnuteľnosť do požadovanej teploty bez toho, aby zaťažovali životné prostredie. Veľkou výhodou použitia solárnych kolektorov je aj to, že sila a energia Slnka sa dá využiť všade tam, kde je jeho žiarenie dostatočné. Vykurovanie sa tak môže stať aj lacnejšie, pretože slnečné lúče sú k dispozícii zadarmo.

solární panely

Typy solárnych kolektorov

Na domoch či komerčných budovách čoraz viac vidíme solárne kolektory. Druhov solárnych kolektorov je však viac a každý z nich má svoje výhody aj nevýhody. Prvým typom kolektorov sú ploché solárne kolektory. Pri tomto type solárnych kolektorov tvorí tepelnú izoláciu vzduch a ide o najpoužívanejšie slnečné kolektory. Medzi výhody tohto typu kolektorov patrí nižšia cena a vysoká účinnosť počas letných mesiacov. Nevýhoda je taká, že ich maximálna účinnosť je iba v letných mesiacoch a tým pádom sú vhodné iba k sezónnemu využívaniu. Druhým typom kolektorov sú ploché vákuové kolektory. Tento typ kolektorov sa vyznačuje lepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami, tzn. že dochádza k menším tepelným stratám pri ich použití. Medzi výhody tohto typu kolektorov patrí celoročné použitia avšak nevýhodou môže byť vyššia cena. Tretí typ kolektorov sú trubicovo vákuové kolektory. Tieto kolektory sú tvorené sklenenými trubicami usporiadanými vedľa seba. Zo všetkých typov kolektorov sú najdrahšie, avšak aj najúčinnejšie pretože dokážu slnečné svetlo spracovať aj pri nepriamom slnečnom svetle či dokonca aj pod bodom mrazu.

Sú solárne kolektory vhodné na vykurovanie aj na Slovensku?

Áno, solárne kolektory je možné použiť aj v klimatických podmienkach Slovenska. Dokonca na Slovensku máme o niečo viac slnečných dní ako napríklad v susednom Česku či Nemecku, kde je využitie solárnych kolektorov rozbehnuté. Investícia do tohto typu vykurovania býva však zväčša náročnejšia, avšak do niekoľkých rokov sa táto investícia vráti. Vďaka využitiu slnečnej energie bude váš dom či nehnuteľnosť o krok vpred a nezaskočí ju výpadok dodávky plynu, dreva či elektriny. Výroba solárnych kolektorov býva tiež šetrná k životnému prostrediu, čo naša Zem určite ocení.

systém fve

Do budúcna je teda nevyhnutné prejsť na ekologické zdroje vykurovania, aby nedochádzalo k rapídnemu znečisťovaniu nášho ovzdušia. Ak rozmýšľate nad výberom vhodného druhu vykurovania, neváhajte navštíviť webovú stránku www.viessmann.sk, kde sa môžete poradiť s odborníkmi, ktorí problematiku vykurovania dokonale ovládajú.